Παρασκευή, 14 Μαρτίου 2008ΚΟΥΪΖ:
ΕΙΝΑΙ ΧΟΝΔΡΟΣ
ΕΙΝΑΙ ΨΗΛΟΣ
ΕΙΝΑΙ ΕΞΥΠΝΟΣ
ΕΙΝΑΙ ΑΛΗΘΙΝΟΣ
ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ ?

ΕΙΝΑΙ Ο ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ